Nieuwsbericht: Nieuwe site online

Met gepaste trots is in augustus de nieuwe website online gekomen. Met dank aan Unify Media is in nauwe samenwerking met een aantal vrijwilligers de site tot stand gekomen.

Op de site is alle informatie terug te vinden voor onze schaatsliefhebbers en wordt ook informatie verstrekt over activiteiten die gedurende het hele jaar in en rondhet gebouw aan De Geerenweg 16 plaatsvinden.

Uiteraard is het laatste nieuws ook terug te vinden. Dit alles om optimale informatie naar onze trouwe schaatsliefhebbers, en andere gebruikers van onze faciliteiten, te verstrekken.